Regulamin konkursu cosplay na konwencie Opolcon 2019

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu cosplay, odbywającego się 16.11.2019 w Opolu podczas wydarzenia Opolcon 2019.
 2. Organizatorem Konkursu jest Opolski Klub Fantastyki ,,Fenix”.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 
 4. Konkurs będzie rozstrzygany przez Jury wyznaczone przez Organizatora. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
 5. Uczestnikiem Konkursu Cosplay może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Cosplay spełnia następujące warunki:
  1. zapoznała się z treścią Regulaminu Ogólnego Konwentu oraz Regulaminu Konkursu Cosplay i zaakceptowała jego postanowienia,jest pełnoletnia lub w razie nie pełnoletniości posiada pisemną Zgodę Rodzica lub opiekuna prawnego wg wzoru zamieszczonego na tej stronie.
  2. jest pełnoprawnym, akredytowanym uczestnikiem Konwentu (utrata akredytacji w wyniku złamania Regulaminu Ogólnego skutkuje wyłączeniem z Konkursu), 
  3. posiada strój postaci z komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, bajki, bądź innych utworów popkultury – w szczególnych przypadkach dopuszczonych przez Organizatora dozwolona jest kreacja własna utrzymana w odpowiedniej stylistyce gatunku.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu Cosplay akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia. 
 6. Zgłoszenie na Konkurs należy wysłać w terminie do 27.10.2019 r. na adres email cosplay@opolcon.pl lub w formularzu na stronie wydarzenia.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać :
  1. Imię nazwisko (opcjonalnie) pseudonim uczestnika,
  2. Numer telefonu (służący do szybszego kontaktu, gdyby uczestnik nie odpowiadał na e-maile),
  3. Imię przedstawionej postaci oraz utwór z jakiego pochodzi,
  4. Krótką informację opisującą wykonanie stroju,
  5. materiał referencyjny (dot. przedstawianej postaci),
  6. scenariusz występu oraz przewidywany czas występu,
  7. zapowiedź  sceniczną,
  8. przewidywany czas na założenie cosplayu i dokonanie poprawek w nim,
  9. Inne ważne informacje dla organizatora (np. występ grupy lub informacje o stanie zdrowia jeśli istnieje taka potrzeba).
 8. Po wysłaniu formularza  Organizator przekaże informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
 9. Istnieje możliwość zgłaszania występów grupowych. W takim przypadku jedna osoba piszę w imieniu całej grupy.
 10. Scenariusz występu powinien zakładać długość trwania występu na maksymalnie trzy minuty. W specjalnych, uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość rozszerzenia tego czasu przez Organizatora na prośbę uczestnika. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, po uprzednim poinformowaniu uczestnika, poprawek do scenariusza występu. W szczególności dotyczy to czasu trwania występu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, nieodpowiednich dla osób nieletnich oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
 13. Konkurs składa się z:
  1. Rundy Jury
  2. Występu na scenie
 14. Runda Jury i próba przed występem scenicznym są obowiązkowe dla każdego uczestnika. Nieobecność jest uznawana za rezygnację z uczestnictwa.
 15. Podczas Rundy Jury strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury na podstawie wywiadu i wykonania stroju.
 16. Jury przyznaje Nagrodę Główną
 17. Ponadto Jury przyznaje dodatkowe wyróżnienia, na którą składają się nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać wyróżnienia.
 18. Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do :
  1. zmiany terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania zgłoszeń we wcześniejszym terminie,
  2. wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
  3. w szczególnym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
 20. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora.