Regulamin mediów

 

Niniejszy regulamin dotyczy Akredytacji Medialnej na wydarzeniu – Konwent Fanów Fantastyki Opolcon 2019

 

I Zasady ogólne

 

 1. Każda osoba posiadająca akredytacje medialną zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu Ogólnego Konwentu Fanów Fantastyki Opolcon 2019 oraz Regulamin Akredytacji Medialnej. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów
 2. Żadne media nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
 3. Konwent Fanów Fantastyki Opolcon nie pobiera wynagrodzenia za wystawienie akredytacji medialnej.

 

II Zakres obowiązków

 

 1. Publikacja informacji o Konwencie Fanów Fantastyki Opolcon 2019 przed datą wydarzenia
 2. Publikacja relacji z wydarzenia po zakończeniu wydarzenia, bądź w trakcie jego trwania. Relacja może mieć formę tekstową, fotograficzną, nagrania audio lub audio wideo, bądź wywiadu. Przekazanie odnośnika/linku do relacji, bądź przekazanie materiałów bezpośrednio organizatorom.
 3. Wysłanie dodatkowego maila zawierającego logo, zapakowanie plików w paczkę lub zip.

 

III Organizator oferuje

 

 1. Dla osób z akredytacją medialną organizator udostępnia pomieszczenie medialne z dostępem do prądu.
 2. Salę medialną można zarezerwować na konkretną godzinę po ustaleniu z organizatorem. W sali media będą mogły przygotować materiały, przeprowadzić wywiad, relacje, nagranie, bądź podładować sprzęt.

 

IV Zgłoszenie do akredytacji

 

 1. Zgłoszenia można wysyłać przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej opolcon.pl\akredytacja-medialna
 2. Zgłoszenia otwarte są do 10.2019. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator zobowiązuje się do przesłania informacji o przyznaniu akredytacji medialnej do 31.10.2019.
 4. Organizator ma prawo do odmowy przyznania akredytacji medialnej bez podania przyczyny.

 

V  Postanowienia końcowe

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 2. Pytania na temat akredytacji można kierować w mailu pod adresem: media@opolcon.pl
 3. Regulamin należy traktować jak ogólne wytyczne. Indywidualne warunki współpracy można ustalić bezpośrednio z organizacją imprezy.
 4. Akredytacja medialna nie jest równoznaczna z patronatem medialnym. W przypadku chęci objęcia Opolconu patronatem medialnym, dane Media muszą skontaktować się mailowo na media@opolcon.pl, by ustalić indywidualne warunki.