Regulamin wystawców


Regulamin stoisk obowiązujący na Konwencie Fanów Fantastyki
Opolcon 2019

 1. Na Opolconie 2019 obowiązuje system barterowy oraz kaucja zwrotna za
  stoisko przyjęta w wysokości 50zł.
 2. Barter wynosi:
   a. Dla firm równowartość 120 zł za jeden stół.
   b. Dla stoisk Hand Made równowartość 80 zł za jeden stół.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru produktów
  przeznaczonych na barter.
  4. Liczba stołów na dane stoisko jest ustalana przed rozpoczęciem konwentu i
  nie ma możliwości położenia dodatkowej ich ilości w trakcie trwania
  imprezy.
  5. Położenie stoiska i rozlokowanie ławek jest ustalane przed rozpoczęciem
  konwentu i nie ma możliwości ich zmiany.
  6. Konwent Opolcon 2019 zobowiązuje się dostarczyć prąd do stoisk które
  wyrażą takie zapotrzebowanie.
  7. Koordynatorzy wystawców zobowiązują się do dostarczenia wody pitnej dla
  wystawców.
  8. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym epapierosów) i spożywania środków odurzających.
  9. Wszelkie spory bądź nieprawidłowości rozstrzygane będą przez
  koordynatorów.
  10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia stoiska z terenu
  konwentu, w trakcie trwania imprezy, bez zwrotów kosztu barteru.
  11.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia bądź
  kradzieże mające miejsce na terenie stoisk, nie pokrywają kosztów
  związanych z zaginionym towarem. Jednak w przypadku bycia świadkiem
  takowych zdarzeń zobowiązują się wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.
  12.Organizatorzy mogą przydzielić osobę do pomocy przy szykowaniu stoiska
  (wnoszenie towaru, wynoszenie po konwencie), przy wcześniejszym
  zgłoszeniu takiej potrzeby.
  13.Nocleg na terenie konwentu jest zapewniony dla wszystkich wystawców,
  wyrażających takie zapotrzebowanie.
  14.Zabrania się używania na terenie konwentu środków odurzających,
  otwartego ognia, ostrej broni białej. Nieprzestrzeganie punktu
  regulaminu będzie skutkowało z natychmiastowym usunięciem z
  terenu konwentu.
  15.Termin zgłoszeń trwa do 15 październik 2019r., organizatorzy
  zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.
  16.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej
  konwentu.
  17.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z
  jednoczesnym poinformowaniem o tym wystawców