Regulamin wystawców

 Regulamin stoisk obowiązujący na konwencie Opolcon 2018r.

 1. Na Opolconie 2018 obowiązuje system barterowy oraz kaucja zwrotna za stoisko przyjęte w wysokości 50zł.
 2. Barter wynosi równowartość 80 zł za jeden stół.
 3. Kaucję należy wpłacać od dnia pozytywnego rozpatrzenia formularza do dnia 11.11.2018brak wpłaty warunkuje brak możliwości wystawienia się na konwencie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru produktów przeznaczonych na barter.
 5. Liczba stołów na dane stoisko jest ustalana przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości położenia dodatkowej ich ilości w trakcie trwania imprezy.
 6. Położenie stoiska i rozlokowanie ławek jest ustalane przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości ich zmiany.
 7. Konwent Opolcon 2018 zobowiązuje się dostarczyć prąd do stoisk, które wyrażą takie zapotrzebowanie.
 8. Koordynatorzy wystawców zobowiązują się do dostarczenia wody pitnej dla wystawców.
 9. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym e-papierosów) i spożywania środków odurzających.
 10. Wszelkie spory bądź nieprawidłowości rozstrzygane będą przez koordynatorów.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia stoiska z terenu konwentu, w trakcie trwania imprezy, bez zwrotów kosztu barteru.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia bądź kradzieże mające miejsce na terenie stoisk, nie pokrywają kosztów związanych z zaginionym towarem. Jednak w przypadku bycia świadkiem takowych zdarzeń zobowiązują się wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.
 13. Organizatorzy mogą przydzielić osobę do pomocy przy szykowaniu stoiska (wnoszenie towaru, wynoszenie po konwencie), przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 14. Nocleg na terenie konwentu jest zapewniony dla wszystkich wystawców, wyrażających takie zapotrzebowanie.
 15. Zabrania się używania na terenie konwentu środków odurzających, otwartego ognia, ostrej broni białej. Nieprzestrzeganie punktu regulaminu będzie skutkowało z natychmiastowym usunięciem z terenu konwentu.
 16. Termin zgłoszeń trwa do 01.11.2018r, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń. Formularze zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 17. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej konwentu.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z jednoczesnym poinformowaniem o tym wystawców.