Regulamin konkursu cosplay

 1. Do Konkursu dopuszcza się strój który powstał na bazie:
  • komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, mangi, anime, bajki bądź innych utworów popkultury (wymagane zdjęcia referencyjne w zgłoszeniu),
  • projektu własnej postaci (Original Character) – dopuszczony w ramach szczególnego przypadku przez Organizatorów Konkursu (utrzymany w odpowiedniej stylistyce bądź oryginalny projekt stroju – zwany też OC/Original Character).
 2. Osoby zgłaszające się do Konkursu oświadczają, że:
  • ich strój został wykonany własnoręcznie przez uczestnika – dopuszczone są np. peruka, buty, soczewki itp. Jednak należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformować jury podczas oceny indywidualnej (rundy jury),
  • wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów swojego wizerunku z Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.
 3. Do Konkursu dopuszcza się zgłoszenie stroju zakupionego (nie wykonanego przez uczestnika), co należy zaznaczyć w formularzu. Jednakże uczestnik będzie podlegał ocenie wyłącznie w kategorii Najlepszy występ sceniczny i Najlepszy debiut (o ile kwalifikuje się do tej kategorii), a zostanie wykluczony z kategorii Grand Prix i Najlepszy strój.
 4. Strój nie musi mieć swojej premiery na Konkursie Cosplay Festiwalu Fantastyki Opolcon 2024.
  Uczestnik nie może wystawić swojego stroju, jeśli został już nagrodzony na innych podobnych konkursach w kategoriach Grand Prix, główną nagrodą bądź pierwszym miejscem w dowolnej kategorii w Polsce lub zagranicą.
 5. Prezentacja i strój nie mogą zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe, a także nie może zawierać odwołań politycznych, religijnych, obrażać mniejszości seksualnych oraz etnicznych.
 6. W przypadku wprowadzenia w błąd Organizatorów Konkursu oraz jury i wystawienie stroju niewykonanego samodzielnie przez uczestnika i nie zgłoszenie tego skutkiem będzie dyskwalifikacja z Konkursu Cosplay oraz wykluczenie możliwości wzięcia udziału w kolejnym Konkursie Cosplay organizowanym na następnej edycji wydarzenia.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • zmian terminów zgłoszeń np. do przedłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń lub do zakończenia przyjmowania formularzy we wcześniejszym terminie,
  • wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników, za wyjątkiem uczestników, którzy wysłali zgłoszenie przed zmianą.
  • selekcji zgłoszeń,
  • zmiany kategorii przyznania nagród,
  • zmiany formuły Konkursu,
  • odwołania Konkursu.
 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu.
 3. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie stroju.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązuje Regulamin Ogólny imprezy oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Działania medyczne względem uczestników Konkursu będą przeprowadzane zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2006 r., Nr 191 poz. 1410). Osoba udzielająca pierwszej pomocy może poświęcić dobra osobiste, a także dobra majątkowe, np. strój w celu ratowania życia lub zdrowia w zakresie, w jakim jest to niezbędne.
 7. Przy wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia na Konkurs Cosplay Festiwalu Fantastyki Opolcon 2024 jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego całkowitą akceptacją. Uczestnik akceptuje również Regulamin Festiwalu Fantastyki Opolcon 2024. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.opolcon.pl
Skip to content