Regulamin konkursu cosplay

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.11″ background_color=”#ffffff” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.11″ text_font=”||||||||” background_color=”#ffffff” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Regulamin konkursu cosplay na konwencie Opolcon 2021

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu Cosplay (zamiennie nazywanego Konkursem), odbywającego się 18.09.2021 w Opolu podczas wydarzenia Opolcon 2021.
 2. Organizatorem Konkursu jest Opolski Klub Fantastyki ,,Fenix”.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 4. Konkurs będzie rozstrzygany przez Jury wyznaczone przez Organizatora. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
 5. Uczestnikiem Konkursu Cosplay może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  zapoznała się z treścią Regulaminu Ogólnego Konwentu oraz Regulaminu Konkursu Cosplay i zaakceptowała jego postanowienia,
  jest pełnoletnia lub w przypadku nie pełnoletniości posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego według wzoru zamieszczonego na stronie pl
  jest pełnoprawnym, akredytowanym uczestnikiem Konwentu (utrata
  akredytacji w wyniku złamania Regulaminu Ogólnego skutkuje wyłączeniem z Konkursu),
  posiada strój postaci z komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, bajki, bądź innych utworów popkultury – w szczególnych przypadkach dopuszczonych przez Organizatora dozwolona jest kreacja własna utrzymana w odpowiedniej stylistyce gatunku zwana w czasie Konkursu OC
  (Original Character).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu Cosplay akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia oraz zobowiązuje się do wpłacenia wpisowego w kwocie 10 zł od występu.
 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Konkursu.
 8. Wpisowe od uczestników Konkursu będzie się wliczać w pulę nagród.
 9. Organizator za zebrane wpisowe może kupić nagrody rzeczowe, bony lub
  wypłacić je w formie pieniężnej.
 10. Wpisowe należy wpłacić w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez organizatora Konkursu Cosplay na konto podane w e-mailu zwrotnym.
 11. Zgłoszenie na Konkurs należy wysłać w terminie do północy dnia 05.09.2021r. za pomocą formularzu na stronie internetowej www.opolcon.pl.
 12. Po wysłaniu formularza organizator prześle informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
  w razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt na adres e-mail: cosplay@opolcon.pl
  jakiekolwiek zmiany dotyczące występu należy zgłosić do 10.09.2021 r. Każda zmiana po tym terminie może nie być uznana przez organizatora.
 13. Po północy 16.09.2021 organizator nie będzie przyjmować zmian zgłoszenia.
 14. Zgłoszenie powinno zawierać :
  1. Imię i nazwisko uczestnika.
  2. Numer telefonu (służący do szybszego kontaktu między uczestnikiem, a organizatorem).
  3. Nazwę przedstawionej postaci oraz twór z jakiego pochodzi.
  4. Rodzaj przygotowanej scenki solo/grupa (ewentualna ilość osób biorąca w niej udział.)
  5. Krótką informację opisującą wykonanie stroju.
  6. Materiały referencyjne dotyczacej przedstawianej postaci.
  7. Scenariusz występu, przewidywany czas trwania, zapotrzebowanie na ławki i krzesła potrzebne do scenki.
  8. Zapowiedź sceniczną.
  9. Pseudonim artystyczny
  10. Przewidywany czas przygotowania się do pełnej prezentacji stroju,
  11. Inne ważne informacje dla organizatora.
 15. Istnieje całkowity zakaz używania pirotechniki oraz innych materiałów, które mogą zaszkodzić życiu lub zdrowiu uczestników wydarzenia przez uczestników konkursu.
 16. Obsługa konwentu nie może czynnie uczestniczyć w scenkach.
 17. W przypadku występu grupowego zgłasza go przedstawiciel grupy wpisując w jednym formularzu wszystkich członków.
 18. Maksymalna długość trwania występu to 3 minuty. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia czasu za zgodą organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobe prawo do wprowadzenia zmian do scenariusza występu na przykład do długości trwania scenki po uprzednim poinformowaniu uczestnika.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych zgłoszeń, zawierających niepoprawne treści, wulgaryzmy itp.
 21. Przebieg konkursu:
  1. Runda Jury
  2. Występ sceniczny (scenka)
  3. Obrady Jury
  4. Ogłoszenie wyników.
 22. Runda Jury i próba cosplay przed występem scenicznym są obowiązkowe dla każdego uczestnika w czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Nieobecność jest uznawana za rezygnację z uczestnictwa.
 23. Podczas Rundy Jury strój każdego uczestnika zostanie poddany ocenie na podstawie wywiadu z uczestnikiem oraz określenia jakości wykonania stroju.
 24. Rozwiązaniem Konkursu będzie przyznanie nagród w kategoriach:
  1. Grand Prix za całokształt
  2. Najlepszy występ sceniczny
  3. Najlepszy strój
 25. Jury przysługuje prawo do przyznania wyróżnień.
 26. Decyzja Jury jest ostateczna bez możliwości odwoływania się bądź zaskarżenia.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmian terminów zgłoszeń,a w szczególności do zakończenia przyjmowania formularzy we wcześniejszym terminie.
  2. Wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.
  3. Selekcji zgłoszeń.
  4. Zmiany kategorii przyznania nagród.
  5. Zmiany formuły Konkursu.
  6. odwołania konkursu bez podania przyczyny, w tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.
 28. Uczestnik, który bierze udział w konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych.
 29. W szatni Cosplayerów mogą przebywać tylko uczestnicy konkursu, organizatorzy i obsługa konwentu Opolcon.
 30. Harmonogram konkursu zostanie podany bliżej terminu Konwentu Opolcon.
 31. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu
 32. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 33. Przy zgłoszeniu się na Konkurs Cosplay uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin ogólny konwentu

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]