Regulamin konkursu cosplay

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu Cosplay (zamiennie nazywanego Konkursem), odbywającego się 17.09.2022 w Opolu podczas wydarzenia Opolcon 2022.
 2. Organizatorem Konkursu jest Opolski Klub Fantastyki ,,Fenix”.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 4. Konkurs będzie rozstrzygany przez Jury wyznaczone przez Organizatora. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
 5. Uczestnikiem Konkursu Cosplay może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  • zapoznała się z treścią Regulaminu Ogólnego Konwentu oraz Regulaminu Konkursu Cosplay i zaakceptowała jego postanowienia,
  • jest pełnoletnia lub w przypadku nie pełnoletniości posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego według wzoru zamieszczonego na stronie opolcon.pl
  • jest pełnoprawnym, akredytowanym uczestnikiem Konwentu (utrata akredytacji w wyniku złamania Regulaminu Ogólnego skutkuje wyłączeniem z Konkursu),
  • posiada strój postaci z komiksu, filmu, książki, serialu, gry komputerowej, bajki, bądź innych utworów popkultury – w szczególnych przypadkach dopuszczonych przez Organizatora dozwolona jest kreacja własna utrzymana w odpowiedniej stylistyce gatunku zwana w czasie Konkursu OC (Original Character).
  • stroje zakupione zostają wyłączone z kategorii Grand Prix i Najlepszy strój jednak podlegają ocenie w kategorii Najlepsza scenka.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu Cosplay akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia oraz zobowiązuje się do wpłacenia wpisowego w kwocie 10 zł od występu.
 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Konkursu.
 8. Wpisowe podlega zwrotowi uczestnikom po zakończeniu konkursu jeśli wypełnią następujące warunki: uczestnictwo w próbie cosplay, rundzie jury oraz występie scenicznym.
 9. Wpisowe należy wpłacić w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez organizatora Konkursu Cosplay na konto podane w e-mailu zwrotnym.
 10. Zgłoszenie na Konkurs należy wysłać w terminie do północy dnia 09.09.2022r. za pomocą formularzu na stronie internetowej www.opolcon.pl.
  • Po wysłaniu formularza organizator prześle informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
  • w razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt na adres e-mail: cosplay@opolcon.pl
  • jakiekolwiek zmiany dotyczące występu należy zgłosić do 11.09.2022 r. Każda zmiana po tym terminie może nie być uznana przez organizatora.
  • Po północy 14.09.2022 organizator nie będzie przyjmować zmian zgłoszenia.
 11. Zgłoszenie powinno zawierać :
  • Imię i nazwisko uczestnika.
  • Numer telefonu (służący do szybszego kontaktu między uczestnikiem, a organizatorem).
  • Nazwę przedstawionej postaci oraz twór z jakiego pochodzi.
  • Rodzaj przygotowanej scenki solo/grupa (ewentualna ilość osób biorąca w niej udział.)
  • Krótką informację opisującą wykonanie stroju.
  • Materiały referencyjne dotyczące przedstawianej postaci.
  • Scenariusz występu, przewidywany czas trwania, zapotrzebowanie na ławki i krzesła potrzebne do scenki.
  • Zapowiedź sceniczną.
  • Pseudonim artystyczny
  • Przewidywany czas przygotowania się do pełnej prezentacji stroju (czas potrzebny do przebrania się w strój),
  • Inne ważne informacje dla organizatora.
 12. Istnieje całkowity zakaz używania pirotechniki oraz innych materiałów, które mogą zaszkodzić życiu lub zdrowiu uczestników wydarzenia przez uczestników konkursu.
 13. Obsługa konwentu nie może czynnie uczestniczyć w scenkach.
 14. W przypadku występu grupowego zgłasza go przedstawiciel grupy wpisując w jednym formularzu wszystkich członków.
 15. Maksymalna długość trwania występu to 3 minuty. W uzasadnionych przypadkach np. występ grupowy istnieje możliwość wydłużenia czasu za zgodą organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do scenariusza występu na przykład do długości trwania scenki po uprzednim poinformowaniu uczestnika.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nie kompletnych zgłoszeń, zawierających niepoprawne treści, wulgaryzmy itp.
 18. Przebieg konkursu:
  • Próba cosplay
  • Runda Jury
  • Występ sceniczny (scenka)
  • Obrady Jury
  • Ogłoszenie wyników.
 19. Runda Jury i próba cosplay przed występem scenicznym są obowiązkowe dla każdego uczestnika w czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Nieobecność jest uznawana za rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 20. Podczas próby cosplay nie jest obowiązkowe występowanie w pełnym stroju. W tym czasie uczestnik będzie mógł przećwiczyć swoją scenkę, zapoznać się z sceną. A osoby techniczne przesterują i skonsultują z uczestnikiem dźwięk, światła oraz rozmieszczenie rekwizytów aby finalny występ przebiegł bez komplikacji.
 21. Podczas Rundy Jury strój każdego uczestnika zostanie poddany ocenie na podstawie wywiadu oraz jakości wykonania stroju.
 22. Rozwiązaniem Konkursu będzie przyznanie nagród w kategoriach:
  • Grand Prix za całokształt
  • Najlepszy występ sceniczny
  • Najlepszy strój
 23. Jury przysługuje prawo do przyznania wyróżnień.
 24. Decyzja Jury jest ostateczna bez możliwości odwoływania się bądź zaskarżenia.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • Zmian terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania formularzy we wcześniejszym terminie.
  • Wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie.
  •  Selekcji zgłoszeń.
  • Zmiany kategorii przyznania nagród.
  • Zmiany formuły Konkursu.
  • Odwołania konkursu z podaniem przyczyny, w tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.
 26. Uczestnik, który bierze udział w konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych.
 27. W szatni Cosplayerów mogą przebywać tylko uczestnicy konkursu, organizatorzy i obsługa wydarzenia Opolcon.
 28. Harmonogram konkursu zostanie podany bliżej terminu Opolconu 2022.
 29. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu
 30. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 31. Przy zgłoszeniu się na Konkurs Cosplay uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin ogólny konwentu.