Regulamin mediów

Niniejszy regulamin dotyczy Akredytacji medialnej na wydarzeniu Festiwal Fantastyki Opolcon 2023

I Zasady ogólne

 1. Każda osoba posiadająca akredytacje medialną zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu Ogólnego Festiwalu Fantastyki Opolcon 2023 oraz regulaminu Akredytacji medialnej. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.
 2. Żadne media nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
 3. Festiwal Fantastyki Opolcon nie pobiera wynagrodzenia za wystawienie akredytacji medialnej.

II Zakres obowiązków

 1. Publikacja informacji o Festiwalu Fantastyki Opolcon 2023 min. 2 tygodnie przed datą wydarzenia i wysłanie linku do opublikowanej informacji na: media@opolcon.pl.
 2. Publikacja relacji z wydarzenia po jego zakończeniu, bądź w trakcie jego trwania. Relacja może mieć formę tekstową, fotograficzną, nagrania audio, audio wideo, bądź wywiadu. Odnośnik, link do relacji, bądź materiały należy przekazać bezpośrednio organizatorom.
 3. Wysłanie dodatkowego maila zawierającego logo, zapakowanie plików w paczkę lub zip.

III Oferta Organizatora

 1. Dla osób z Akredytacją medialną Organizator udostępnia pomieszczenie medialne z dostępem do prądu.
 2. Salę medialną można zarezerwować na konkretną godzinę po ustaleniu z Organizatorem. W tej sali media będą mogły przygotować materiały, przeprowadzić wywiad, relację, nagranie, bądź podładować sprzęt.

IV Zgłoszenie do Akredytacji

 1. Zgłoszenia można wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej opolcon.pl\akredytacja-medialna
 2. Każde media mogą zgłosić max. 4 osoby reprezentujące je, które będą uczestniczyć w wydarzeniu.
 3. Zgłoszenia otwarte są do 06.08.2023. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator zobowiązuje się do przesłania informacji o przyznaniu Akredytacji medialnej do 13.08.2023.
 5. Organizator ma prawo do odmowy przyznania Akredytacji medialnej bez podania przyczyny.

V  Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 2. Pytania na temat akredytacji można kierować na adres: media@opolcon.pl
 3. Regulamin należy traktować jako ogólne wytyczne. Indywidualne warunki współpracy można ustalić bezpośrednio z organizacją imprezy.
 4. Akredytacja medialna nie jest równoznaczna z patronatem medialnym. W przypadku chęci objęcia Opolconu patronatem medialnym, dane Media muszą skontaktować się mailowo na media@opolcon.pl, by ustalić indywidualne warunki.

Skip to content