Regulamin wystawców

 Regulamin stoisk obowiązujący na Festiwalu Fanów Fantastyki Opolcon 2022.:

1.  Na Opolconie 2022 obowiązuje system barterowy oraz kaucja zwrotna za stoisko przyjęta w wysokości 50zł

2.  Barter wynosi:

a.  Dla firm równowartość 150 zł za jeden stół.

b.  Dla stoisk Hand Made równowartość 100 zł za jeden stół.

3.      Wymiar stołu to 1300 x 500 mm

4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru produktów przeznaczonych na barter.

5.  Liczba stołów na dane stoisko jest ustalana przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości położenia dodatkowej ich ilości w trakcie trwania imprezy.

6.  Położenie stoiska i rozlokowanie ławek jest ustalane przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości ich zmiany.

7.  Konwent Opolcon 2022 zobowiązuje się dostarczyć prąd do stoisk które wyrażą takie zapotrzebowanie.

8.  Koordynatorzy wystawców zobowiązują się do dostarczenia wody pitnej dla wystawców.

9.  Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym e-papierosów) i spożywania środków odurzających.

10.   Wszelkie spory bądź nieprawidłowości rozstrzygane będą przez koordynatorów.

11.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia stoiska z terenu konwentu, w trakcie trwania imprezy, bez zwrotów kosztu barteru.

12.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia bądź kradzieże mające miejsce na terenie stoisk, nie pokrywają kosztów związanych z zaginionym towarem. Jednak w przypadku bycia świadkiem takowych zdarzeń zobowiązują się wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.

13.   Organizatorzy mogą przydzielić osobę do pomocy przy szykowaniu stoiska (wnoszenie towaru, wynoszenie po konwencie), przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

14.   Nocleg na terenie konwentu jest zapewniony dla wszystkich wystawców, wyrażających takie zapotrzebowanie.

15.   Zabrania się używania na terenie konwentu środków odurzających, otwartego ognia, ostrej broni białej. Nieprzestrzeganie punktu regulaminu będzie skutkowało z natychmiastowym usunięciem z terenu konwentu.

16.   Termin zgłoszeń trwa do 17 lipca 2022 r. (do godziny 23:59), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

17.   Rozpatrywanie zgłoszeń zakończy się maksymalnie do 31 lipca 2022 r. Organizator skontaktuje się mailowo ze zgłaszającym z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu.

18.   Wystawca po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyjęciu stoiska ma 7 dni na przelanie kaucji na konto podane w mailu o przyjęciu stoiska

a.  W momencie niewpłacenia kaucji miejsce przepada i jest przyznawane stoisku z listy rezerwowej. Wystawca otrzymuje mailowe potwierdzenie o odrzuceniu stoiska ze względu na brak wpłaty kaucji.

19.   Kaucja jest zwracana w trakcie wydarzenia.

20.   Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej konwentu.

21.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z jednoczesnym poinformowaniem o tym wystawców.