Regulamin wystawców

Regulamin wystawców


 Regulamin stoisk obowiązujący na Festiwalu Fantastyki Opolcon 2023:

1)               Na Festiwalu Fantastyki Opolcon 2023 obowiązuje system barterowy[1] oraz stała opłata za stoisko przyjęta w wysokości 100zł.  

·       Barter wynosi:

Dla firm równowartość                              250zł za pierwszy stół

200zł za 2, 3, 4 i 5 stół

150zł za każdy kolejny

 

Dla stoisk rękodzielniczych równowartość         200 zł za pierwszy i drugi stół

150zł za każdy kolejny

2)            Organizator dopuszcza możliwość wystawienia się dwóch wystawców rękodzielniczych na powierzchni 3 stołów. Wtedy barter wynosi równowartość 250 zł od jednego wystawcy (500 zł za całość). [2]

3)            Wymiary stołu to 130 x 50 cm

4)            Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru produktów przeznaczonych na barter.

5)            Liczba stołów na dane stoisko jest ustalana przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości dołożenia dodatkowej ich ilości w trakcie trwania imprezy.

6)            Położenie stoiska i rozlokowanie ławek jest ustalane przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości ich zmiany.

7)            Organizator zobowiązuje się dostarczyć prąd do stoisk, które wyrażą takie zapotrzebowanie.

8)            Wszelkie spory bądź nieprawidłowości rozstrzygane będą przez Organizatorów.

9)            Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia stoiska z terenu festiwalu, w trakcie trwania imprezy, bez zwrotów kosztu barteru.

10)         Zabroniona jest sprzedaż:

a)              broni oraz amunicji do niej w rozumieniu obowiązującej Ustawy o broni i amunicji;

b)             broni białej z wyjątkiem przedmiotów posiadających stępione krawędzie: noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej, pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;

c)              materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

d)             substancji łatwopalnych, toksycznych lub drażniących;

e)              towarów obrażających uczucia religijne;

f)               towarów propagujących nienawiść, ustroje totalitarne oraz zakazanych prawnie.

11)          Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia bądź kradzieże mające miejsce na terenie stoisk, nie pokrywają również kosztów związanych z zaginionym towarem. Jednak w przypadku bycia świadkiem takowych zdarzeń, zobowiązują się wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.

12)         Nocleg na terenie festiwalu jest zapewniony dla wszystkich wystawców, wyrażających takie zapotrzebowanie.

13)         Termin zgłoszeń trwa do 30 czerwca 2023 r. (do godziny 23:59). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w momencie pojawienia się dużej ilości zgłoszeń.

14)         Rozpatrywanie zgłoszeń zakończy się maksymalnie do 31 lipca 2023 r. Organizator skontaktuje się mailowo ze zgłaszającym z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu.

15)         Wystawca po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyjęciu stoiska ma 14 dni na wniesienie opłaty stałej na konto podane w mailu o przyjęciu stoiska

a)              Dane do faktury zostaną wystawione na podstawie danych przekazanych w zgłoszeniu.

16)         Opłata stała nie jest zwracana w żadnym wypadku.

17)         W momencie niewpłacenia opłaty, miejsce przepada i jest przyznawane stoisku z listy rezerwowej. Wystawca otrzymuje mailowe powiadomienie o odrzuceniu stoiska ze względu na brak wpłaty kaucji.

18)         Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej festiwalu.

19)         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z jednoczesnym poinformowaniem o tym wystawców.

20)        Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ogólnego.[1] Wystawca przekazuje towar o wartości zgodnej z ceną wystawienia się w trakcie wydarzenia

[2] Prosimy o dodanie informacji od obu sklepów przy jednym zgłoszeniu. Jeżeli któryś ze sklepów nie będzie spełniać wymogów, oba sklepy zostaną poinformowane. W tym przypadku sklep, który spełnia wymogi jest zapisany na listę zaakceptowanych wystawców i ma przypisany 1 stolik.

Skip to content