Zgłoś punkt programu – supertajny formularz zgłoszeniowy

dodatkowe informacje (wymagany sprzęt, wymagana zmiana układu sali, zastrzeżenia dotyczące terminu)