Deklaracja dostępności

Opolski Klub Fantastyki „Fenix” organizujący wydarzenie Opolcon zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej opolcon.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.03.2023 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  27.03.2023 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • brak opisów grafik/zdjęć
 • brak opisów map

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data sporządzenia deklaracji: 27.03.2023 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27.03.2023 r.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Masz pomysł jak usprawnić naszą stronę internetową, żeby była bardziej dostępna? Potrzebujesz, żebyśmy udostępnili Ci jakąś informację ze strony w innej formie?

Osoba zajmująca się dostępnością: Paweł Kwasik, e-mail: pawel.kwasik@fenix.rpg.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w dogodnej formie. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezydenta Miasta Opola:

 • Adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: 774511800

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Kościuszki 39-41, 46-020 Opole:

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kościuszki. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Jest to wejście główne dla uczestników.
 2. Drugie wejście znajduje się od podwórka, wjazd samochodem od ulicy Dubois. Jest ono przeznaczone jedynie dla obsługi. Z drugiego wejścia można skorzystać do wyjścia na podwórko, na którym znajduje się strefa gastronomiczna. Od wewnątrz budynku do tego wejścia prowadzą do niego kilkustopniowe schody nieposiadające rampy.
 3. Akredytacja znajduje się po prawej i lewej stronie od wejścia za krótkim korytarzem.
 4. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie, na końcu korytarza.
 5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 7. W bezpośredniej okolicy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu miejskim.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kościuszki 43, 46-020 Opole:

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kościuszki. Do wejścia prowadzą schody nieposiadające podjazdu dla wózków.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Ozimska 48A, 46-020 Opole:

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Ozimskiej. Do wejścia prowadzą schody nieposiadające podjazdu dla wózków.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na środku korytarza.
 4. Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo (z wyłączeniem opisów grafik/zdjęć i multimediów nadawanych na żywo). Tych materiałów nie umieszczamy ponownie na tej stronie internetowej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Skip to content