Dla rodzica

Konwent Opolcon jest darmowy. Nie pobieramy żadnych opłat za wstęp na teren imprezy.

Każdy nieletni uczestnik (osoba, która nie ukończyła 18 roku życia), aby przebywać na terenie konwentu Opolcon, musi posiadać podpisaną oraz wypełnioną przez opiekuna prawnego Kartę Konwentowicza.

Karta składa się z informacji dla organizatorów i zawiera zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby nieletniej w imprezie oraz na nocowanie na terenie konwentu a także informacje o stanie zdrowia dziecka (o chorobach i przyjmowanych lekach) oraz dane kontaktowe do opiekuna prawnego.

Osoby nieletnie są zobowiązane pokazać zgodę w trakcie akredytacji i nosić ją ze sobą podczas pobytu na konwencie.

Osoby nieletnie, które nie posiadają prawidłowo wypełnionej Karty Konwentowicza, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w imprezie.

 

Karta Konwentowicza dostępna jest tutaj.