Dla rodzica

Konwent Opolcon jest darmowy. Nie pobieramy żadnych opłat za wstęp na teren imprezy.

Każdy nieletni uczestnik (osoba, która nie ukończyła 18 roku życia), aby przebywać i nocować na terenie konwentu Opolcon, musi posiadać podpisaną oraz wypełnioną przez opiekuna prawnego Kartę Konwentowicza.

Karta składa się z dwóch części. Pierwsza część jest dla organizatorów i zawiera zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby nieletniej w imprezie oraz na nocowanie na terenie konwentu. Druga część zawiera informacje o stanie zdrowia dziecka (o chorobach i przyjmowanych lekach) oraz dane kontaktowe do opiekuna prawnego.

Osoby nieletnie są zobowiązane pokazać zgodę w trakcie akredytacji i nosić ją ze sobą podczas pobytu na konwencie.

Karta Konwentowicza

Osoby nieletnie, które nie posiadają prawidłowo wypełnionej Karty Konwentowicza, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w imprezie.