Zgłoś punkt programu

Potrzebny sprzęt taki jak rzutnik czy laptop, uwagi itp